STOWARZYSZENIE LOTNICTWA
EKSPERYMENTALNEGO

EAA 991

 • Linki

  • aph.org.pl

   Aeroklub Podhalański im. Leopolda Kwiatkowskiego Nowy Sącz

  • dlapilota.pl

   Portal lotniczy - najnowsze informacje dotyczące lotnictwa na świecie oraz w Polsce.

  • Samoloty Samoloty w Lotnictwie Polskim
  • Eagle Portal lotniczy nie tylko dla orłów
  • Eagle FlyingTV.pl - filmy lotnicze - telewizja lotnicza promująca lotnictwo i sporty lotnicze.
 • Stowarzyszeni w RWD

Kondycja organizacji pozarządowych

Kondycja organizacji pozarządowych

W ubiegłym 2018 r nasze SLE zostało jako jedna z 1300 organizacji pozarządowych poddane w ramach ogólnokrajowej akcji badaniom socjologiczno- społecznym przeprowadzonych przez „Stowarzyszenie Klon/Jawor”.

Informację na ten temat przedstawiam w oparciu o przesłane nam oficjalne sprawozdanie wyników pracy badawczej, oraz nawiązującego doń artykułu P. Kuśmińskiego w „Gazecie Wyborczej” p.t. „Wzrasta zaufanie Polaków do organizacji pozarządowych”. Cyt. Organizacje społeczne działają w wielu dziedzinach – od edukacji, kultury i sportu, poprzez ochronę przyrody i zdrowia, po wspieranie działań demokratycznych i ochronę praw człowieka … Świat byłby bardziej autorytarny, gdyby głos obywateli nie był wzmacniany przez trzeci sektor i przedstawiany władzy.
A władza ? Jak władza . Klasyfikuje organizacje pozarządowe na słuszne i nie.
Nie rozwijając myśli , pozostańmy przy świadomości, ze są między nami tacy , co dla dobra ogółu i niepodważalnych wartości poświęcają dużo, nawet wszystko, a … „za dobre uczynki karanym się jest jeszcze za życia”.
Niemniej  54 % społeczeństwa w Polsce  darzy organizacje pozarządowe zaufaniem. Z drugiej strony, w stowarzyszeniach obserwuje się spadek liczby zaangażowanych w działalność. Za to ci, co zostają tworzą zahartowaną gwardię, którą mało kto przestraszy.
Teraz parę liczb. W Polsce zarejestrowanych jest 117 tys. organizacji – w tym 17 tys. to Ochotnicze Straże Pożarne – oraz 26 tys. fundacji. Daje to łączną sumę 143 tysiący. Jak działają ? Wyłączając OSP, w 2018 roku aktywnych było 65 % zarejestrowanych organizacji.
A teraz o nich samych -
przeciętnie organizacja liczy 30 osób
    - // -        połowa to kobiety
    - // -       10 osób jest w organizacji działających rzeczywiście

Czyli SLE poza kwestią płci mieści się w normie krajowej. Na naszą chwałę jeszcze to :
Organizacja licząca ponad 15 lat to „organizacja dojrzała” . Tylko 60 % stowarzyszeń i organizacji komunikuje się z ogółem przez internet. My też.
Cóż dodać na koniec. Oczywiście ,władza jest gotowa na każdą działalność pozarządową spuścić opiekuńczą łapę. Co jest łatwiejsze o tyle, że stan nauczania matematyki jest marny, "myślenie boli, stąd wielu woli" niech  władza za każdego liczy, bo umie lepiej
ZbS

01 marca 2019 r.

Copyright © by Stowarzyszenie Lotnictwa Eksperymentalnego EAA 991

Naszą stronę czytano 628917 razy